Om Mesterhus

De siste 14 årene har Mesterhus vært Norges største boligbygger. Mesterhus Norge er en del av Mestergruppen Bolig AS som har lang tradisjon og virksomhet med utspring i byggmestervirksomhet i Norge. Gruppen arbeider i dag blant annet med kjedekonsepter innenfor husbygging og byggevarehandel. Mesterhus er organisert som et landsomfattende kjedeforetak av frittstående byggmesterfirmaer, og alle kontrakter inngås med den lokale Mesterhusbyggmesteren som er kontraktsrettslig ansvarlig for alle sine prosjekter. Mesterhus kjedekontor eller Mestergruppen Bolig AS er ikke kontraktsrettslig part i den enkelte byggesak.

Grunntanken til Mesterhuskjeden er å bygge kvalitetshus, som blir bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.

Kontakt oss gjerne hvis du har "ris" eller "ros" som du ønsker å formidle:

Mesterhus Norge har hovedkontor på Bryn i Oslo.

Besøksadresse

Nils Hansens vei 2

0667 OSLO

Postadresse

Postboks 6197, Etterstad

0602 OSLO

Fakturaadresse

Postboks 6197, Etterstad

0602 OSLO

Tlf: 23 37 90 50

E-mail firmapost@mesterhus.no

Annonser fra våre samarbeidspartnere:

Jeld Wen Sigdal