til top
Bestill katalog
Mesterhus fohandlernettsider
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Pinterest
Bestill katalog
50 år med Mesterhus
1970 - 2020

I 1970 ble Mesterhus stiftet og et verdifullt samarbeid blant 300 byggmesterbedrifter var i gang. Når vi ser tilbake på vår historie er vi stolt over å være en aktør som har preget det norske boligmarkedet i 50 år, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Historien om Mesterhus

I 1970 ble Mesterhus Norge stiftet da hele 300 byggmesterbedrifter inngikk samarbeid om å presentere eneboliger under begrepet Mesterhus. Organisasjonen ble dannet av 20 byggmestersammenslutninger for å være en landsdekkende kjede som skulle ivareta produktutvikling, huskatalog, opplæring, markedsføring og effektiv byggeplass med precut og standardiserte dimensjoner. Initiativet ble tatt av seks byggmesterlaug på Vest- og Sørlandet. Selv om laugene ikke fins lenger, må man fortsatt, som eneste huskjeden i Norge, være byggmester for å kunne være med i Mesterhuskjeden. Vi er i dag rundt 150 solide medlemsbedrifter representert i alle landets fylker. Mesterhus har i alle 50 år vært en av Norges største boligbyggere. Over 50 000 boliger har blitt bygget av Mesterhus sine medlemsbedrifter i løpet av disse 50 årene.

I dag bygger Mesterhus nye eneboliger, leiligheter, rekkehus og hytter, både i prosjekter, “ferdighus” eller skreddersøm på tomt for kunder. Mesterhus jobber også med offentlige bygg, rehabilitering og oppussing. Godt håndverk står i fortsatt i sentrum, og slagordet ‘det blir som avtalt’ er i aller høyeste grad fremdeles gjeldene i alle deler av vår virksomhet. Når vi ser tilbake på vår historie er vi stolt over å være en aktør som har preget det norske boligmarkedet i 50 år, og vi gleder oss til fortsettelsen.